Wikia


Harry Potter Aragog's Funeral

Harry's imitatie van Aragog

In het zesde boek ligt Aragog op sterven. Hagrid voert hem speciale reuzenmaden, maar toch gaat hij dood. Aragog wordt door Hagrid begraven. Bij de begravenis zijn ook Hildebrand Slakhoorn en Harry aanwezig. Harry imiteerd even Aragog en zijn enge kaken, maar Slakhoorn spreekt een paar woorden oven Aragog:

Vaarwel Aragog, koning der Arachniden! Degenen die je kenden zullen je lange en loyale vriendschap nooit vergeten! Je lichaam zal vergaan, maar je geest zal voortleven op de stille, bewebde plaatsen van je bosrijke domein. Mogen je veelogige vrienden troost vinden voor het verlies dat ze geleden hebben.

Na deze woorden viel Hagrid op de composthoop en huilde hartverscheurend. Slakhoorn zwaaide met zijn toverstok, zodat de enorme berg aarde oprees in de lucht, met een gedempte dreun neerviel op de dode spin en een gladde berg vormde.DeelnemersEdit

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wizardzone

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki