Wikia


Arania Exumai 2
Arania Exumai
Woorden:Arania Exumai (ah-RAHN-ee-a-EGGS-o-may)
Type:Spreuk
Licht:Blauw
Effect:Dood spinnen


Arania Exumai (Engels: Arania Exumai) is een spreuk waarmee je Acromantula's of andere spinnensoorten kan doden. Deze spreuk gebruikt Harry Potter bij het bezoek aan Aragog. Hij heeft deze spreuk geleerd van Marten Vilijn door middel van zijn dagboek.

In de Slag om Zweinstein werd deze spreuk vaak gebruikt door tovenaars en heksen om de Acromantula´s uit het Verboden Bos weg te jagen of te doden.

Etymologie Edit

De naam is afkomstig uit het Latijn, want araneus betekent spin en exuo betekent ik leg opzij.

Verschijning Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki