Wikia


Azkaban is een tovenaarsgevangenis voor Duistere tovenaars. Azkaban ligt op een eiland midden in de Noordzee. Het wordt momenteel bewaakt door Schouwers , maar vroeger door Dementors .
Azkaban concept art

Het werd gebouwd in de 15e eeuw en is sinds 1718 in gebruik als gevangenis. Door middel van Spreuken en Bezweringen is het eiland verborgen en kan niet op kaarten gevonden worden. Ook is het onzichtbaar voor Dreuzels . De oorspronkelijke bewoner, Ekrizdis, beoefende Duistere magie. Zo lokte hij Dreuzel zeelieden naar het eiland en martelde en vermoordde hen. Na zijn dood vervaagden de verscheidene verborgenheidsbezweringen en ontdekte het Ministerie het eiland. In eerste instantie overwoog het Ministerie om het eiland op te doeken, maar ze vreesden de wraak van de Dementors en besloten het eiland met rust te laten. 

In 1718 besloot de toenmalige Minister van Toverkunst , Damocles Rowle, dat het eiland in gebruik moest worden genomen als gevangenis. De Dementors konden dienen als bewakers van de gevangenen. Het zou tijd, levens en veel moeite besparen, en dus werd het plan in gang gezet. Azkaban werd een gevangenis, onder het nodige protest. Het zou inhumaan zijn om de gevangenen te laten bewaken door Dementors, omdat deze wezens alle blije herinneringen en emoties uit een mens zouden opzuigen. Dit zou de gevangenen langzaam gek maken.

Voor de Dementors zich in 1995 bij Voldemort voegden, hadden er slechts 2 uitbraken plaatsgevonden. In 1982 werd Barto Krenck Jr door zijn ouders naar buiten gesmokkeld met behulp van Wisseldrank. Zijn stervende moeder nam, vermomd als haar zoon, zijn plek in en stierf in Azkaban. Ze werd onder zijn naam begraven, en iedereen dacht dat Barto Krenck Jr dood was. In 1992 brak Sirius Zwarts uit, door zich te transformeren in zijn Faunaatvorm , een zwarte hond. Nadat de Dementors zich bij Voldemort hadden gevoegd in 1995 vonden er massauitbraken plaats. Dit werd allemaal door het Ministerie in de doofpot gestopt. 

Na de Tweede Tovenaarsoorlog van 1998 vertrouwde het Minsterie de Dementors niet meer. Ze hadden zich bij Voldemort gevoegd en hun aanwezigheid in Azkaban werd beschouwd als inhumaan. Schouwers bewaken tegenwoordig de gevangenis en wisselen elkaar af in diensten. Het is niet bekend hoeveel Dooddoeners er momenteel in Azkaban zitten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki