Wikia


MinistryOfMagicLogo - Cursed Child
Brits Ministerie van Toverkunst
Organisatie informatie
Gesticht

1707[1]

Leider(s)

Britse Minister van Toverkunst

Hoofdkwartier

Whitehall, Londen, Engeland, Groot-Brittannië

Bedoelingen

Britse en Ierse Tovenaarsregering

Affiliatie
Vijanden
"Het Ministerie van Toverkunst wenst u een prettige dag."
—De vrouwenstem in het hoofdkwartier van het Ministerie[src]
Het Brits Ministerie van Toverkunst (M.v.T. (Engels: British Ministry of Magic)) is het belangrijkste bestuursorgaan van de tovergemeenschap van Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en Ierland met als intentie het beschermen van de magische wet. Het Ministerie verbindt de Britse regering met de Tovenaarswereld. Het hoofdkwartier van het Ministerie is in Whitehall, in het centrum van Londen, diep ondergronds.[2] Het wordt geleid door de Minister van Toverkunst. Vanaf 2019 is Hermelien Griffel de Minister van Toverkunst. Elke premier van Groot-Brittanië wordt bezocht door de Minister van Toverkunst. Tijdens Voldemort's hoogtepunt werkte de Minister van Toverkunst met de Dreuzel premier om bescherming te bieden aan de Dreuzelwereld.

Het Ministerie van Toverkunst werd opgericht als opvolger van de vroegere Tovenaarsraad en ontstond in 1707.[1] Het was, in beperkte mate voor de daadwerkelijk formatie, betrokken bij de beslissing van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters om in 1692 het Internationale Statuut van Geheimhouding te aanvaarden en neemt nog altijd de verantwoordelijkheid om het Statuut in het Verenigd Koninkrijk te handhaven. De wetten tegen het gebruik van magie door minderjarigen en tegen het gebruik van een toverstok door niet-tovenaars worden ook door het Ministerie nageleefd, onder meer om geheimhouding te handhaven.

Andere landen, zoals Noorwegen, Duitsland, Bulgarije, etc.,[3] hebben hun eigen Ministerie van Toverkunst.

GeschiedenisEdit

Vroegere jaren Edit

18e eeuw Edit

Ministry of Magic Logo

Zegel van het Ministerie

Het Ministerie van Toverkunst volgde de vroegere Tovenaarsraad op en werd opgericht in 1707. Ulick Grondel werd de eerste Minister van Toverkunst en was dit van 1707 tot 1718. Als voormalig Hoofdbewindwijzer van de Wikenweegschaar had Grondel de lastige taak om een verdeelde en bange gemeenschap zich aan te laten passen aan de invoer van het Internationale Statuut van Geheimhouding. Zijn grootste nalatenschap was het oprichten van het Departement van Magische Wetshandhaving.[1]

In 1717 classificeerde het Ministerie de Imperiusvloek, Cruciatusvloek en de Vloek des Doods als Onvergeeflijke Vloeken, inclusief de strenge straffen die verbonden zijn aan hun gebruik.[4] In de jaren negentig leverde hun gebruik een levenslange opsluiting in Azkaban op.

Damocles Bijlhout was Minister van Toverkunst van 1718 tot 1726. Bijlhout werd gekozen door zijn houding om 'hard tegen Dreuzels' te zijn. Bekritiseerd door het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters, werd hij uiteindelijk gedwongen om af te treden.[1] Hij stelde voor om een gevangenis op één van de afgelegen Hebdriden eilanden te bouwen. Plannen werden opgesteld en deze gevangenis zou later Azkaban worden genoemd.

Perseus Park was Minister van Toverkunst van 1726 tot 1733. Hij probeerde een wetsvoorstel door te voeren waardoor het onwettig was om met een Dreuzel te trouwen. Dit bleek niet overeen te komen met de mening van het volk; de tovergemeenschap, moe van de anti-Dreuzel overtuigingen, stemde hem zodra dit kon weg.[1] Park was ook pro-Azkaban.

Eldritch Kannewasser was Minister van Toverkunst van 1733 tot 1747. Hij was een populaire Minister die als eerste een Schouwer-wervingsprogramma oprichtte.[1] Kannewasser bezocht Azkaban en wist precies welke condities er zich daarbinnen voordeden. Gevangenen waren meestal krankzinnig en er was een kerkhof opgericht voor gevangen die van wanhoop waren gestorven. Kannewasser had een commissie opgericht om alternatieven voor Azkaban te vinden, of om op zijn minst de Dementors als bewakers te verwijderen. Voordat er een beslissing kon worden genomen stierf Kannewasser aan de Drakenpest.[1]

Albert Bootsman was Minister van Toverkunst van 1747 tot 1752. Hij was sympathiek, maar onhandig en trad af na een uit de hand gelopen koboldenopstand.[1]

Basil Flack was Minister van Toverkunst van 1752 tot 1752. Hij was de kortste dienende Minister. Na twee maanden trad af nadat de kobolden zich aansloten bij de Weerwolven.[1]

Hesphaestus Gore was Minister van Toverkunst van 1752 tot 1770. Gore was één van de eerste Schouwers. Hij voorkwam succesvol een aantal opstanden door magische wezens, hoewel historici het gevoel hebben dat zijn weigering om rehabilitatieprogramma's voor weerwolven te overwegen uiteindelijk tot meer aanvallen leidde. Renoveerde en versterkte Azkaban.[1]

Maximilian Crowdy was Minister van Toverkunst van 1770 tot 1781. Als een vader van negen was Crowdy een charismatische leider die verschillende extremistische zuiverbloedgroepen ontmantelde. Zijn mysterieuze overlijden is het onderwerp van talrijke boeken en samenzweringstheorieën.[1]

Toen in 1775 de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog begon, moest het Ministerie van Toverkunst beslissen of zij zouden ingrijpen en hun Dreuzel buren zouden helpen. In 1777 vroeg de toenmalige president van het Magisch Congres van de Verenigde Staten van Amerika, Elizabeth McGilliguddy, wat zij besloten te doen. De Minister van Toverkunst was toen Maximilian Crowdy, die met een simpele vier woorden antwoordde dat ze "deze uit zullen zitten". Elizabeth antwoordde met een nog kortere brief met daarin de vermelding "lijkt mij verstandig".[5]

Porteus Knatchbull was Minister van Toverkunst van 1781 tot 1789. In 1782 werd hij in vertrouwen door de toenmalige Dreuzelpremier, Lord North, gevraagd om te kijken of hij kon helpen met de opkomende geestelijke instabiliteit van koning George III. Er werd beweerd dat Lord North in tovenaars geloofde en dat hij werd gedwongen af te treden na een motie van wantrouwen.[1]

Unctous Osbert was Minister van Toverkunst van 1789 tot 1798. Stond bekend om het te veel beïnvloed worden door volbloeden met rijkdom en status.[1]

Artemisia Luchthuis was Minister van Toverkunst van 1798 tot 1811. Ze was de eerste vrouwelijke Minister van Toverkunst. Ze richtte het Departement van Internationale Magische Samenwerking op en heeft hard en succesvol geholpen om tijdens haar termijn een WK Zwerkbal in Groot-Brittannië te houden.[1]

19e eeuwEdit

Gerrit Zwalp was Minister van Toverkunst van 1811 tot 1819. Hij was een zeer populaire Minister van Toverkunst en een gepassioneerde Zwerkbal-fan (Tutshill Tornado's). Hij richtte het Departement van Magische Sport en Recreatie op en wist wetgeving voor magische dieren en wezens te bewerkstelligen, wat al lang een bron van onenigheid was.[1]

Josephina Hork was Minister van Toverkunst van 1819 tot 1827. Onthulde een ongezonde anti-Dreuzel overtuiging op kantoor; verachtte nieuwe Dreuzel-technologie, zoals de telegraaf, waarvan ze beweerde dat het de functies van een toverstok zou verstoren.[1]

Ottaline Guichel was Minister van Toverkunst van 1827 tot 1835. Ze was een meer toekomstgerichte Minister en richtte verschillende commissies op om de kracht van het Dreuzelbrein te onderzoeken die, in deze periode van het Britse Rijk, groter leek te zijn dan tovenaars hadden gedacht.[1]

Radolphus van Detta was Minister van Toverkunst van 1835 tot 1841. Hij probeerde het Departement van Mystificatie te sluiten, die hem negeerde. Hij trad uiteindelijk af als gevolg van zijn slechte gezondheid, wat volgens geruchten veroorzaakt werd door zijn onbekwaamheid om met de stress van zijn baan om te gaan.[1]

Hortensia Milliphutt was Minister van Toverkunst van 1841 tot 1849. Ze introduceerde meer wetgevingen dan iedere andere Minister, waarvan vele nuttig, maar waarvan sommige ook vermoeiend (zoals hoe puntig een hoed mocht zijn, etc.), wat uiteindelijk resulteerde in haar politieke ondergang.[1]

Evangeline Orpington was Minister van Toverkunst van 1849 tot 1855. Ze was een goede vriendin van koningin Victoria, die nooit heeft gerealiseerd dat ze een heks was, laat staan Minister van Toverkunst. Er wordt beweerd dat Orpington magisch (en illegaal) heeft ingegrepen bij de Krimoorlog.[1]

Priscilla Dupont was Minister van Toverkunst van 1855 tot 1858. Ze wekte een irrationele afkeer tegen Dreuzelpremier Lord Palmerston op, in zoverre dat het zulke problemen veroorzaakte (munten in zijn jaszakken die in kikkerpoten veranderden), dat ze gedwongen was om af te treden. Ironisch genoeg werd twee dagen later Palmerston gedwongen af te treden.[1]

Dugald McPhail was Minister van Toverkunst van 1858 tot 1865. Terwijl het Dreuzel-parlement een periode van verwerping onderging, kende het Ministerie van Toverkunst een tijd van toegejuichte kalmte.[1]

Faris "Spuitgat" Spavin was Minister van Toverkunst van 1865 tot 1903. Hij was de langstzittende Minister van Toverkunst ooit en overleefde een 'moordpoging' van een centaur die wraak nam wegens Spavin's beroemde 'een centaur, geest en dwerg lopen een bar binnen'-grap. Hij was aanwezig bij koningin Victoria's begrafenis, gekleed in een admiraal's hoed en slobkousen, op welk punt de Wikenweegschaar voorzichtig voorstelde dat het tijd was dat hij af zou treden (Spavin was 147 toen hij het kantoor verliet).[1]

20e eeuwEdit

Venusia Crickerly was Minister van Toverkunst van 1903 tot 1912. Ze was de tweede voormalig Schouwer die Minister van Toverkunst werd en werd beschouwd als bekwaam en sympathiek. Crickerly stierf tijdens een ongewoon ongeluk tijdens het tuinieren (Mandragora gerelateerd).[1]

Archer Evermonde was Minister van Toverkunst van 1912 tot 1923. Hij was in ambt tijdens de Dreuzels Eerste Wereldoorlog en voerde onverwachte wetten door waardoor het voor tovenaars en heksen verboden was in te grijpen, zodat zij geen massale overtreding van het Internationale Statuut van Magische Geheimhouding zouden veroorzaken. Duizenden waren het niet met hem eens en hielpen de Dreuzels wanneer zij konden.[1]

Lorcan McLaird was Minister van Toverkunst van 1923 tot 1925. Hij was een begaafde tovenaar, maar een onwaarschijnlijke politicus. McLaird was een uitzonderlijk zwijgzame man die de voorkeur gaf te communiceren in woorden met maar één lettergreep en expressieve rookpluimen die hij uit het einde van zijn toverstok kwamen. Hij werd gedwongen af te treden wegens pure irritatie aan zijn excentriciteit.[1]

Hector Fawley was Minister van Toverkunst van 1925 tot 1939. Hij was ongetwijfeld Minister geworden vanwege het grote verschil in karakter met McLaird. De levendige en flamboyante Fawley nam de wereldwijde bedreiging door Gellert Grindelwald niet voldoende serieus, wat hem zijn baan kostte.[1]

Leonard Spencer-Moon was Minister van Toverkunst van 1939 tot 1948. Een gezonde Minister die aan de top kwam na het jaren rondbrengen van thee op het Departement van Magische Rampen en Catastrofes. Overzag een belangrijke periode van internationale tovenaars en Dreuzel conflicten. Had een goede werkrelatie met Winston Churchill.[1]

Wilhelmina Tuft was Minister van Toverkunst van 1948 tot 1959. Ze was een opgewekte heks die in ambt was in een periode van welkome vrede en welvaart. Stierf op kantoor nadat ze, te laat, ontdekte dat ze allergisch was voor een bepaald soort toffee.[1]

Ignatius Tuft was Minister van Toverkunst van 1959 tot 1962. Hij was de zoon van bovengenoemde Minister en gebruikte zijn moeder's populariteit om de verkiezingen te winnen. Hij beloofde om een controversieel en gevaarlijk Dementor-fokprogramma te starten en werd onmiddelijk gedwongen af te treden.[1]

Nobby Leach was Minister van Toverkunst van 1962 tot 1968. Hij was de eerste Dreuzelgeborene Minister van Toverkunst en zijn aanstelling veroorzaakte ontsteltenis onder de volbloed medewerkers, waarvan vele uit protest ontslag namen. Hij heeft altijd ontkent iets te maken te hebben gehad met de winst van Engeland tijdens het WK Zwerkbal in 1966. Trad af nadat hij een mysterieuze ziekte kreeg (onderdeel van verschillende samenzweringstheorieën).[1]

Eugenia Jenkins was Minister van Toverkunst van 1968 tot 1975. Jenkins handelde in de jaren zestig uitstekend tegen zuiverbloedopstanden tijdens Snuldemonstraties, maar werd vervolgens geconfronteerd met de eerste opkomst van Heer Voldemort. Jenkins moest aftreden omdat ze niet geschikt bleek voor deze uitdaging.[1]

Harold Minchum was Minister van Toverkunst van 1975 tot 1980. Hij werd gezien als een tegenstander van compromissen en plaatste nog meer Dementors rond Azkaban. Hij was echter niet in staat Voldemort's onstuitbare groei aan macht te bedwingen.[1]

Milene Boterberg was Minister van Toverkunst van 1980 tot 1990. Ze was een zeer bekwame Minister en moest aan het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters de grote hoeveelheden overtredingen van het Internationale Code van Magische Geheimhouding verklaren, die op de dag en nacht dat Harry Potter Heer Voldemort's aanval overleefde, plaatsvonden. Ze wist zichzelf vrij te spreken met de nu beruchte woorden: "Ik eis ons onuitwisbare recht om te feesten op".[1]

Kort voor de aftrede van Minister Milene Boterberg in 1990, wilden de tovenaarsgemeenschap dat Albus Perkamentus Minister zou worden[2]. Het werd hem vier keer aangeboden,[6] maar wees dit alle keren af, vanwege zijn eerdere negatieve ervaringen met macht.
CouncilOfMagicalLawPottermore1

Vier Dooddoeners tijdens hun proces

De meest waarschijnlijke persoon om op dat punt Minister van Toverkunst te worden was Bartolomeus Krenck Sr., die als hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving erg populair was geworden door het opsluiten van Dooddoeners na de eerste nederlaag van Heer Voldemort. Dit was inclusief de arrestatie van zijn eigen zoon vanwege zijn medeplichtigheid bij het martelen van Frank en Lies Lubbermans[7] met de Cruciatusvloek. Hij werd echter minder favoriet toen mensen het vermoeden kregen dat zijn zoon's acties en dood in Azkaban het gevolg waren van Krenck die zijn zoon verwaarloosde en door zijn ministeriële bezigheden niet genoeg tijd thuis besteedde.[7]

Onder Cornelis DroebelEdit

"Hij is niet terug, basta!"
—Cornelis Droebel ontkent het bewijs van Voldemort's terugkeer en groei aan macht[src]
Cornelis Droebel was Minister van Toverkunst tijdens de gebeurtenissen rond Heer Voldemort's tweede opkomst. Hij werd Minister van Toverkunst in 1990[8] en bleef aan als Minister tot hij op 2 juli 1996 werd ontslagen.[9] In het begin van zijn aanstelling als Minister vroeg hij regelmatig hulp aan tovenaars, zoals Albus Perkamentus, maar werd later wantrouwend tegenover Perkamentus en geloofde dat hij de positie van Droebel probeerde te krijgen.

1992-1995 Edit

Wanted

Sirius Zwarts' gezocht poster

In de zomer van 1992 stuurde de Afdeling Misbruikpreventie Harry Potter een brief nadat de familie Malfidus' huis-elf, Dobby, magie had gebruikt in een poging hem van Zweinstein weg te houden. Begin 1993 ging Droebel naar Zweinstein om Hagrid naar Azkaban te sturen, met het vermoeden dat hij de Geheime Kamer had geopend, een beschuldiging die 50 jaar eerder leidde tot zijn schorsing van Zweinstein. Hagrid werd in juni vrijgelaten.

Ochtendprofeetleugens

De Ochtendprofeet's campagne tegen Harry Potter

In de zomer van 1993 ontsnapte de veroordeelde massamoordenaar Sirius Zwarts uit Azkaban, wat leidde tot een enorme ministeriële klopjacht. Severus Sneep ving Zwarts en bracht hem terug onder Droebel's hoede in juni 1994, maar Harry Potter en Hermelien Griffel ontdekte eerder dat Zwarts niet schuldig was aan de misdaden die hij zou hebben gepleegd en hielpen hem te ontsnappen. Hierdoor werd het Ministerie een mikpunt van bespotting.[10]

Het organiseren van het Toverschool Toernooi in 1994-1995 betrof grote inspanningen van het Departement van Internationale Magische Samenwerking, Departement van Magische Sport en Recreatie en andere delen van het Ministerie. Het toernooi werd op 24 juni 1995 afgesloten met de dood van Carlo Kannewasser en de wedergeboorte van Heer Voldemort. Droebel weigerde Perkamentus en Harry Potter's overtuigingen te geloven, wat leidde tot de heroprichting van de Orde van de Feniks. Door Droebel's weigering om de waarheid in te zien, werd de tovenaarsgemeenschap in een nadeel gebracht als het gaat om de dreiging van Heer Voldemort en zijn volgelingen.

1995-1996 Edit

"Je reinste corruptie! In mijn tijd gooide het Ministerie het niet op een akkoordje met kruimeldieven! Nee, meneer, geen sprake van!"
Diederik Fanielje over het Ministerie's akkoord met crimineel Willy Windekind[src]
De hoorzitting

Harry Potter's hoorzitting vanwege het gebruik van minderjarige toverkunst

Na Voldemort's terugkeer, voerde het Ministerie campagne tegen Albus Perkamentus en Harry Potter, gezien Droebel weigerde deze verschrikkelijke mogelijkheid te geloven. Om de onmiddellijke schande te minimaliseren, omvatte de pogingen van het Ministerie om Harry uit de tovenaarsgemeenschap te drijven het dwingen van leraren en toezicht op Zweinstein, waarbij voorrechten van Perkamentus en iedereen die zijn overtuiging accepteerde dat Voldemort was teruggekeerd werden afgenomen en het aanmoedigen van de Ochtendprofeet om ontmoedigende verhalen over Perkamentus en Harry te publiceren. Op 12 augustus werd Harry opgeroepen tot een disciplinaire hoorzitting op het Ministerie, met betrekking tot wat het Ministerie heeft aangeduid als "betreffende overtredingen begaan onder de Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarige en het Internationale Statuut van Geheimhouding". De hoorzitting werd veranderd in een volledige rechtszaak, die niet volgens de regels en buiten context van de wet was, in een gepaste poging om Harry verder te beschuldigen.[11]

Daily prophet bellatrix

De Ochtendprofeet over de massa uitbraak uit Azkaban

Ten slotte moest het Ministerie de reden voor de massa uitbraak uit Azkaban verbergen, gezien het Ministerie niet uit kon leggen, of rechtvaardigen, waarom de Dementors zo nalatig waren. Heer Voldemort en zijn Dooddoeners probeerden om een specifieke profetie, die betrekking had tot Harry Potter en Voldemort, te pakken te krijgen uit de Hal der Profetieën op negende verdieping van het Ministerie, het Departement van Mystificatie. Om dit te doen brachten ze Placidus Pais[12] en Severijn Zonderland[13] onder de invloed van de Imperiusvloek, maar dit was zonder resultaat, aangezien alleen Harry de profetie kon pakken.

E48076dbab 86197687 o2

De Ochtendprofeet bevestigd Voldemort's terugkeer

Kort na middernacht op 18 juni 1996 lokte de Dooddoeners Harry en vijf andere leden van de Strijders van Perkamentus naar het verlaten Ministerie. Er brak een gevecht uit over de profetie die betrekking had tot Harry en de Heer van het Duister. De leden van de Strijders van Perkamentus wisten zich te verweren tegen de Dooddoeners totdat er hulp arriveerde. De Orde van de Feniks kwam ze redden en er ontstond een duel in de Kamer de Doods, wat resulteerde in de dood van Sirius Zwarts door zijn nicht Bellatrix van Detta. Er vond tevens een duel tussen Voldemort en Perkamentus in het Atrium van het Ministerie plaats.[14] Na de strijd zagen Droebel en diverse andere getuigen Voldemort met hun eigen ogen, waardoor ze niet meer konden ontkennen dat hij was teruggekeerd. Zo werd het Ministerie gedwongen om de terugkeer van de Heer van het Duister te erkennen en werd Droebel vervangen door Rufus Schobbejak, hoewel Droebel hem in een 'adviserende rol' mocht assisteren.[15] Het publiek werd op de hoogte gebracht van de groeide dreiging naar de gemeenschap en dit markeerde dan ook het begin van een open oorlogvoering.

Onder Rufus Schobbejak Edit

"Misschien moet het Ministerie daar eens een paar mensen op zetten, in plaats van hun tijd te verspillen met het demonteren van Uitstekers of het in de doofpot stoppen van uitbraken uit Azkaban... Links en rechts vallen er doden — ik was er zelf ook bijna geweest — Voldemort heeft me door drie graafschappen achternagezeten en Dwaaloog Dolleman vermoord, maar daarover zwijgt het Ministerie in alle talen en nog verwacht u dat we braaf met u mee zullen werken?"
—Harry Potter's standpunt over de manier waarop het Ministerie handelt[src]
Naar aanleiding van de oorlogssituatie waarmee het land geconfronteerd werd, werd Rufus Schobbejak, voormalig hoofd van het Schouwershoofdkwartier, op 2 juli 1996 aangesteld als Droebel's opvolger, en was hij verantwoordelijk voor de oprichting van een aantal nieuwe afdelingen, zoals de Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen.[16]
-New-Ministry-of-Magic-banner-urging-wizards-and-witches-to-Stay-Vigilant-again-Death-Eaters-harry-potter-15964943-423-1000

Typisch Ministerie van Toverkunst waarschuwingsposter over de gevaren van de Dooddoeners tijdens Schobbejak's termijn als Minister

Desondanks heeft Schobbejak niet veel beter gepresteerd dan Droebel. Opnieuw reagerende op de mening van de gemeenschap, probeerde Schobbejak wanhopig het erop te laten lijken dat het Ministerie vooruitgang had geboekt, ondanks dat de realiteit tegengesteld was, zoals het ten onrechte opsluiten van Sjaak Stuurman. Onder Schobbejak's termijn was er geen vooruitgang. Hij was te druk met het verspreiden van valse veiligheid, iets dat uiteindelijk zou leiden tot zijn ondergang en die van het Ministerie.

Harry had twee ontmoetingen met Schobbejak, waarin Harry werd gevraagd samen te werken met het Ministerie vanwege zijn propaganda-waarde: het Ministerie wilde dat Harry de "mascotte" van het Ministerie zou worden om het publiek hoop te geven, door hen te vertellen dat het Ministerie een bron van veiligheid en kracht zou blijven, en dat de "Uitverkorene" het onderzoek van het Ministerie steunde. Harry wees Schobbejak beide keren af. Harry maakte het duidelijk dat hij niet goedkeurde wat het Ministerie aan het doen was en maakte zijn mening over Schobbejak bekend. Dit leidde ertoe dat de Minister van Toverkunst dacht dat Harry maar arrogant was en de twee een slechte relatie kregen. Dit bleef zo tijdens de lezing van Perkamentus' testament en kwam tot een onenigheid waarbij Schobbejak de controle over zijn humeur verloor en Harry verklaarde dat hij nooit met het Ministerie zal samenwerken als ze blijven handelen zoals ze dat eerder deden.

Scrimgeour-

Schobbejak's duistere tijden toespraak

In de zomer van 1997, kort na de moord van Albus Perkamentus, was het Atrium van het Ministerie het decor van een toespraak van Schobbejak over de "duistere tijden" waarin de Toverwereld leefde en hoe het Ministerie sterk bleef en actief was in de strijd tegen de duistere krachten.[17] Ondertussen waren de Dooddoeners erin geslaagd het Ministerie te infiltreren door een aantal van zijn hooggeplaatste ambtenaren onder invloed van de Imperiusvloek te brengen.[18] Als gevolg daarvan, later in de zomer, op de avond van 1 augustus 1997, was het Ministerie het decor van een stille staatsgreep waarin Schobbejak werd vermoord,[19] terwijl hij weigerde de Dooddoeners informatie te geven over Harry Potter.[20]

Onder Pius Dikkers Edit

"U heeft niets te vrezen, als u niets te verbergen heeft."
Pius Dikkers spreekt over het nieuwe standpunt van het Ministerie van Toverkunst met betrekking tot Dreuzelgeborenen[src]
Thicknesse regime

Vier leden van het nieuwe regime: van links naar rechts, Albert Rigeur (onderzoeker van beweerde Dreuzelgeborenen), Dorothea Omber (Hoofd van de Registratiecommissie van Dreuzeltelgen), Pius Dikkers (Minister van Toverkunst) en Jeegers (Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving)

Na de staatsgreep door de Dooddoeners stond het Ministerie van Toverkunst onder leiding van Pius Dikkers, die onder invloed van de Imperiusvloek was gebracht; Voldemort heeft ervoor gekozen om zich niet openlijk te onthullen als Minister, om een sfeer van angst en onzekerheid in de tovergemeenschap te behouden. Er werd meer veiligheid toegevoegd aan het gebouw. Daarnaast werden laaggeplaatste medewerkers gedwongen via een toiletnetwerk naar werk te gaan,[21] toegankelijk binnen een aantal ondergrondse openbare toiletten in Whitehall; alleen het senior-personeel werd toegestaan te Verschijnselen en het Haardrooster te gebruiken.[21] Het Ministerie werd corrupt tijdens Pius' termijn als Minister.
MudbloodsPampletPottermore

Modderbloedjes en het Gevaar Dat Zij Vormen tot een Vreedzame Volbloed Gemeenschap

Onder leiding van Dikkers werd het Ministerie totalitair, plaatste het toezicht op degenen die verdacht waren, zoals Arthur Wemel, en richtte het de Registratiecommissie van Dreuzeltelgen op om Dreuzelgeborenen te vervolgen voor het 'stelen' van magie. Er werden onrechtvaardige rechtszaken gehouden om de Dreuzelgeborenen uit te roeien en om de indruk te geven van gerechtigheid, hoewel dit alles behalve dat was. Het Ministerie kreeg ook het motto 'Magie is Macht', wat in een standbeeld met een heks en tovenaar die op tronen gemaakt van Dreuzels zaten was gegraveerd.[22] Ook kregen Dooddoeners zoals Jeegers een hoge positie binnen het Ministerie.

Bloedhonden of premiejagers kwamen ook in dienst van het Ministerie. Bloedhonden bleken een relatief informele organisatie met als doel het opsporen of arresteren van Dreuzelgeborenen en "bloedverraders". Bloedhond kampen werden in heel Engeland opgericht. Als zij hun beoogde doel hadden gevangen, werden deze gedood of naar Azkaban gestuurd.

OverheidsstructuurEdit

DailyProphetHeader

De kop van de Ochtendprofeet

De medewerkers van het Ministerie zijn grotendeels niet verkozen, de Minister van Toverkunst wordt echter door een onbekende groep gekozen[2]. Werken binnen het Ministerie kan direct na afronding van een tovenaarsopleiding, hoewel de verschillende afdelingen verschillende opleidingsniveau's hebben en soms specifieke examenresultaten verwachten.[23] Zowel de Minister als het Ministerie als geheel zijn gevoelig voor de mening van de tovenaarsgemeenschap, die ze door middel van de Ochtendprofeet proberen te beïnvloeden[2].

Het Ministerie van Toverkunst heeft niet het recht om studenten van Zweinstein te straffen voor misdaden en hebben ook geen voorrechten op hun schorsing en inbeslagname van hun toverstok, tenzij de beschuldigingen met succes zijn bewezen en aangenomen. Perkamentus maakte duidelijk aan Droebel dat het Ministerie weinig invloed heeft op de gedetailleerde werkzaamheden binnen de school, wat Droebel probeerde te veranderen met een reeks aan Onderwijsdecreten, die de school effectief met de regering moest verbinden.[11]

Minister van Toverkunst Edit

De Minister van Toverkunst is de verkozen leider van het Ministerie. De Minister en zijn persoonlijke staf bezetten de eerste verdieping van het Ministerie. Tijdens het marionet-regime opgericht door Heer Voldemort in 1997-1998, bevond het kantoor van het Hoofd van de Registratiecommissie van Dreuzeltelgen zich ook op deze verdieping.

Het omvat de volgende kantoren:

 • Kantoor van de Minister van Toverkunst
 • Kantoor van de Adviseur van de Minister van Toverkunst
 • Kantoor van de Secretaris-Generaal van de Minister van Toverkunst
 • Kantoor van de Junior Assistent van de Minister van Toverkunst

Departementen Edit

Het Ministerie heeft zeven departementen, die elk een ander aspect van de Toverwereld beslaan, waarbij het Departement van Magische Wetshandhaving de grootste is en waar alle andere afdelingen min of meer verantwoording aan af moeten leggen (behalve het Departement van Mystificatie).

Elk departement heeft een eigen verdieping van het Ministerie, hoewel het Departement van Magische Wetshandhaving niet alleen de tweede verdieping, maar ook de rechtszalen op de tiende verdieping bezetten. De departementen communiceren door middel van "intercontinentale memo's" geschreven op bleeklila papierenvliegtuigjes, die uit zichzelf naar hun bestemming vliegen. Hier is voor gekozen omdat het vroegere routine gebruik van uilen voor berichten binnen het Ministerie een overmaat aan vervuiling veroorzaakte door uitwerpselen en uitgevallen veren. De bekende departementen en hun afdelingen zijn als volgt:

Departement van Magische Wetshandhaving Edit

"Tweede verdieping, Departement van Magische Wetshandhaving, waaronder Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik, Schouwershoofdkwartier en Administratieve Dienst Wikenweegschaar."
—Beschrijving van het Schouwershoofdkwartier[src]
Department of Magical Law Enforcement
Het Departement van Magische Wetshandhaving is een combinatie van politie- en justitiefaciliteiten en heeft de macht over alle andere departementen, behalve het Departement van Mystificatie. Het omvat de volgende afdelingen:
Schouwershoofdkwartier
Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen
Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen
Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik
Wikenweegschaar
Administratieve Dienst Wikenweegschaar

Departement van Magische Rampen en Catastrofes Edit

"Derde verdieping, Departement van Magische Rampen en Catastrofes, waaronder Traumateam bij Toverongevallen, Centraal Orgaan Revalideurs en Onderzoeksinstelling voor Dreuzelwaardige Uitvluchten."
—Stem in de lift van het Ministerie van Toverkunst[src]
Department of Magical Accidents and Catastrophes
Het Departement van Magische Rampen en Catastrofes is verantwoordelijk voor het herstellen van incidentele magische schade. Het omvat de volgende afdelingen:
Traumateam bij Toverongevallen
Centraal Orgaan Revalideurs
Onderzoeksinstelling voor Dreuzelwaardige Uitvluchten
Taakeenheid Onzichtbaarheid
Contactpunt Dreuzelzaken

Departement van Toezicht op Magische Wezens Edit

"Ieder magisch bestuurslichaam is verantwoordelijk voor de verberging van, de zorg voor en het toezicht op, alle magische dieren, wezens en geesten die verblijven binnen de grenzen van het gebied waarover voornoemd lichaam zeggenschap heeft. Mocht een dergelijk wezen schade berokkenen aan de Dreuzelgemeenschap, of de aandacht van diezelfde Dreuzelgemeenschap trekken, dan zal het magisch bestuurslichaam in kwestie bestraft worden door het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters."
—Artikel 73 van het Internationale Statuut van Geheimhouding[src]
Department for the Regulation and Control of Magical Creatures logo-0
Het Departement van Toezicht op Magische Wezens is verantwoordelijk voor het bestuderen, ordenen en controleren van magische wezens. Het omvat de volgende afdelingen:
Afdeling Dieren
Afdeling Wezens
Afdeling Geesten
Contactpunt Kobolden
Contactpunt Centauren
Adviesraad Ongediertebestrijding
Departement van Verlakking

Departement van Internationale Magische Samenwerking Edit

"Vijfde verdieping, Departement van Internationale Magische Samenwerking, waaronder Internationale Magische Handelsorganisatie, Internationaal Magisch Wetsbureau en Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters, Afdeling Groot-Brittannië"
—Stem in de lift van het Ministerie van Toverkunst[src]
Department of International Magical Cooperation-0
Het Departement van Internationale Magische Samenwerking behandelt buitenlandse zaken, zowel politiek als publiek.[23] Het omvat de volgende afdelingen:
Internationale Magische Handelsorganisatie
Internationaal Magisch Wetsbureau
Internationale Overlegorgaan van Heksenmeesters, Afdeling Groot-Brittannië

Magisch Verkeersbureau Edit

"Zesde verdieping, Magisch Verkeersbureau, waaronder Viavia Alarmcentrale, Haardroosterraad, Bureau voor de Bezemveiligheid en Testcentrum Verschijnselen."
—Stem in de lift van het Ministerie van Toverkunst[src]
Department of Magical Transportation
Het Magisch Verkeersbureau is verantwoordelijk voor de diverse aspecten van magische transportatie. Het omvat de volgende afdelingen:
Haardroosterraad
Bureau voor Bezemveiligheid
Viavia Alarmcentrale
Testcentrum Verschijnselen

Departement van Magische Sport en Recreatie Edit

"Zevende verdieping, Departement van Magische Sport en Recreatie, waaronder Hoofdkwartier van de Britse en Ierse Zwerkbalbond, Officiële Fluimstenenclub en Potsierlijke Patentbureau."
—Stem in de lift van het Ministerie van Toverkunst[src]
DMGS logo-0
Het Departement van Magische Sport en Recreatie gaat over het organiseren van sportevenementen en het handhaven van spelgerelateerde wetten en voorschriften. Het omvat de volgende afdelingen:
Britse en Ierse Zwerkbalbond
Officiële Fluimstenenclub
Potsierlijke Patentbureau

Departement van Mystificatie Edit

"De lift kwam aanrammelen en ze stapten haastig in. Steeds als hij stopte vloekte meneer Wemel en beukte hij op de knop met het cijfer negen. 'Departement van Mystificatie,' zei de koele vrouwenstem zonder verder uit te weiden."
—Stem in de lift van het Ministerie van Toverkunst[src]
Department of Mysteries
Het Departement van Mystificatie, gevestigd op de negende verdieping, is een departement van het Ministerie van Toverkunst dat vertrouwelijk onderzoek verricht met betrekking tot bepaalde mysteries (dood, tijd, ruimte, gedachte en liefde) en kopieën van profetieën opslaat. De meeste van zijn activiteiten worden in het geheim gehandhaafd.[14] Het departement bevat de volgende afdelingen waarin verschillende mysteries van het leven worden bestudeerd:
Hersenkamer
Kamer der Ruimte
Kamer des Doods
Tijdkamer
Hal der Profetieën
Liefdeskamer (ook bekend als de Gesloten Kamer)

MedewerkersEdit

Ministers van Toverkunst

Zie ook: Minister van Toverkunst

Hier volgt een lijst van bekende Ministers van Toverkunst en hun ambtstermijnen:

 • Ulick Grondel (1707—1718)
 • Damocles Bijlhout (1718—1726)
 • Perseus Park (1726—1733)
 • Eldritch Kannewasser (1733—1747)
 • Albert Bootsman (1747—1752)
 • Basil Flack (1752—1752) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Hesphaestus Gore (1752—1770) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Maximilian Crowdy (1770—1781) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Porteus Knatchbull (1781—1789) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Unctuous Osbert (1789—1798) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Artemisia Luchthuis (1798—1811)
 • Gerrit Zwalp (1811—1819)
 • Josephina Hork (1819—1827)
 • Ottaline Guichel (1827—1835)
 • Radolphus van Detta (1835—1841)
 • Hortensia Milliphutt (1841—1849) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Evangeline Orpington (1849—1855) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Priscilla Dupont (1855—1858) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Dugald McPhail (1858—1865) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Faris Spavin (1865—1903) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Venusia Crickerly (1903—1912) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Archer Evermonde (1912—1923) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Lorcan McLaird (1923—1925) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Hector Fawley (1925—1939) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Leonard Spencer-Moon (1939—1948) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Wilhelmina Tuft (1948—1959)
 • Ignatius Tuft (1959—1962)
 • Nobby Leach (1962—1968) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Eugenia Jenkins (1968—1975) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Harold Minchum (1975—1980) (Nederlandse vertaling onbekend)
 • Milene Boterberg (1980—1990)
 • Cornelis Oswald Droebel (1990—1 juli 1996)
 • Rufus Schobbejak (1 juli 1996—1 augustus 1997)
 • Pius Dikkers (1 augustus 1997—2 mei 1998)
 • Romeo Wolkenveldt (2 mei 1998—voor 2019)
 • Hermelien Griffel (ca. 2019—?)

Na de onthulling van Voldemort's terugkeer werd Droebel vervangen als Minister, omdat hij bijna een jaar de waarheid had ontkent. Hij werd vervangen door Rufus Schobbejak, voordat hij door Voldemort werd vermoord en werd vervangen door Pius Dikkers, die onder invloed van de Imperiusvloek optrad.

Romeo Wolkenveldt verving Voldemort's marionet, Pius Dikkers, aan het einde van de Tweede Tovenaarsoorlog en hervormde het Ministerie. In 2019 werd Hermelien Griffel verkozen tot Minister van Toverkunst.

Albus Perkamentus werd de functie van Minister aangeboden en weigerde dit minstens vier keer. In zijn laatste dagen op Zweinstein werd er in het algemeen aangenomen dat Marten Vilijn de nieuwe Minister zou worden, omdat hij een grote intelligentie en magisch talent bezat, samen met een groot talent om strategische allianties met mensen te creëren. Hij kon ook volgelingen verzamelen om zijn eigen belangen te dienen. Vilijn weigerde echter elke gelegenheid om bij het Ministerie te werken, aangezien een carrière in de overheid niet zijn interesse trok.

Hoofd van de Departementen en afdelingen Edit

Tovenaar(s) Notities
Justus Pilling Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving
Emilia Bonkel Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving, vermoord door Voldemort
Bartolomeus Krenck Sr. Hoofd van het Departement van Internationale Magische Samenwerking; diende voorheen als Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving
Ludovicus Bazuyn Hoofd van het Departement van Magische Sport en Recreatie
Percy Wemel Hoofd van het Magisch Verkeersbureau, diende voorheen als Assistent van het Hoofd van het Departement van Internationale Magische Samenwerking en als Junior Assistent van de Minister van Toverkunst onder Cornelis Droebel, Rufus Schobbejak en Pius Dikkers
Bob KlareHoofd van het Magische Arrestatieteam
Arthur Wemel Hoofd van de Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen (onder Rufus Schobbejak); diende voorheen als Hoofd van de Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen (onder Cornelis Droebel)
Cuthbert Mockridge Hoofd van het Contactpunt Kobolden
Dirk Kramer
Gustaaf Rinkelbom Hoofd van het Schouwershoofdkwartier
Jeegers Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving onder Heer Voldemort's regime
Harry Potter Voormalig Hoofd van het Schouwershoofdkwartier, momenteel Hoofd van het Departement van Magische Wetshandhaving

Andere medewerkers Edit

Tovenaar(s) Notities
Placidus Pais"Verbloemist", Departement van Mystificatie
Vreedeling
Jan Donders Schouwer
Barend Kannewasser Departement van Toezicht op Magische Wezens
Madame Elsdonk Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik
Lies Lubbermans (permanent medisch verlof) Schouwer
Frank Lubbermans (permament medisch verlof)
Walter Vleeschhouwer Comité voor de Vernietiging van Gevaarlijke Wezens
Berta KrielDepartement van Magische Sport en Recreatie
Alastor "Dwaaloog" Dolleman Schouwer
Erik Marter Bewaker
Hendrik Vendelier Revalideur
Peeters Arthur Wemel's collega's op de Afdeling Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen
Ongans Schouwer, één van de bewakers van Zweinstein
Barsing
Newt Scamander Afdeling Dieren, Departement van Toezicht op Magische Wezens, met pensioen en auteur van Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden
Nymphadora Tops Schouwer
Dorothea Omber Secretaris-Generaal van de Minister van Toverkunst onder Cornelis Droebel
Ron Wemel Voorheen een Schouwer
Marcel Lubbermans

Dreuzel relaties Edit

Het Ministerie houdt contact met de Dreuzelminister van het Verenigd Koninkrijk door middel van een portret in het kantoor van Downing Street 10 (het kantoor van de Britse premier).[15] Het portret is aan de muur bevestigd met een permanente plakbezwering, zodat Dreuzels het niet kunnen verwijderen en het portret de Dreuzelminister op de hoogte kan brengen van de arriverende Minister van Toverkunst.[24] De Brits Kroon, inclusief de premier van het Verenigd Koninkrijk en het Koningshuis, is bekend met het bestaan van het Ministerie.

Iedere nieuwe Dreuzelminister ontvangt een bezoek van de Minister van Toverkunst, die hem informeert over het bestaan van de Toverwereld. Hij legt uit dat hij alleen contact met de premier op zal nemen in omstandigheden waarin de gebeurtenissen in de Toverwereld de Dreuzels kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is dat de Minister de premier moet informeren als gevaarlijke artefacten of dieren naar het Verenigd Koninkrijk worden gebracht.

Het Ministerie houdt contact met de Britse Dreuzelminister via een portret van Ulick Grondel,[1] in het kantoor van de Dreuzelminister op 10 Downing Street. Het portret, dat niet van de muur kan worden verwijderd (vanwege een permanente plakbezwering), meldt de premier wanneer de Minister van Toverkunst via het Haardrooster zal arriveren.[15] Geen enkele Dreuzelminister heeft ooit voet in het Ministerie van Toverkunst gezet; zoals opgesomd door voormalig Minister Dugald McPhail, "hun kleine dreuzel-hersens zouden het niet aankunnen".[1] Ministers Cornelis Droebel en Rufus Schobbejak hadden de neiging om op een enigszins neerbuigende manier tegen de Dreuzelminister op te treden.[15]

Magic is might concept artwork

Concept art van het "Toverkunst is Macht" standbeeld

Na de val van het Ministerie van Toverkunst, waardoor deze onder controle van Heer Voldemort kwam en Pius Dikkers als marionet-Minister optrad, ontstond er een nieuw tijdperk aan relatie tussen tovenaars en Dreuzels, die meer in lijn was met de ideologie van de Dooddoeners. Deze acties omvatte de installatie van het "Toverkunst is Macht"-standbeeld in het Atrium. Dit was ter vervanging van de Fontein van de Magische Broederschap.

Undesirable no. 1

Harry Potter wordt door het Ministerie bestempeld als "Ongewenst Persoon Nr. 1"

Terwijl verscheidene vooroordelen over Dreuzels werden onderwezen door professoren Amycus en Alecto Kragge op Zweinstein, dat onder leiding stond van het nieuwe schoolhoofd, Severus Sneep, begon het Ministerie te beweren dat Dreuzelgeborenen magie "stalen" van "echte" heksen en tovenaars. De Registratiecommissie van Dreuzeltelgen, onder leiding van Dorothea Omber, werd opgericht om Dreuzelgeborenen te vervolgen en op te sluiten. Daarnaast werden er Bloedhonden organisaties gevormd in een poging eventuele Dreuzelgeborenen en bloedverraders die op de vlucht waren op te sporen.

Mensen met bekende banden met de Orde van de Feniks of sympathieën voor Dreuzels, zoals Arthur Wemel, werden in de gaten gehouden en er werd een beloning aangeboden voor de vangst van Harry Potter, voor het Ministerie bekend als "Ongewenst Persoon Nr. 1".

Vermoedelijk werden, na Voldemort's nederlaag en Romeo Wolkenveldt's aanstelling als Minister van Toverkunst, de wrede vooroordeelmaatregelen opgelegd door het Dooddoener-regime tegen Dreuzels opgeheven. Het Ministerie ging vervolgens weer communiceren met de Dreuzelminister wanneer nodig.

Kritiek Edit

De magische regering heeft soms de indruk gegeven van, op verschillende momenten, van ofwel onbekwaamheid of kwaadwilligheid, wat blijkt uit de succesvolle uitbraken uit Azkaban en de campagne om respectievelijk Albus Perkamentus en Harry Potter in diskrediet te brengen. Het Ministerie staat bekend om corruptie, aangezien het blijkt dat het vrij goed voorbereid is om strenge wetten zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren, niet geïnteresseerd lijken in het oplossen van serieuze problemen en er daarom voor kiezen om slecht nieuws te negeren of te verbergen. Het Ministerie was alleen gefocust op positieve publiciteit in plaats van een echte verbetering van de gemeenschap en nam de druk de tevredenheid van de meerderheidsbegrenzers als een factor in hun beslissingen.

Meer dan de helft van de medewerkers van het Ministerie kan geen Schildspreuk oproepen, waardoor zij in plaats daarvan de Schildhoed ter bescherming moesten gebruiken.

Corruptie Edit

Dorothea Omber: "De getuigenis van Willy Windekind, Minerva. Hij was toevallig ook in de kroeg. Hij is weliswaar dik in het verband, maar aan zijn gehoor mankeerde niets. Hij hoorde ieder woord dat Potter zei, en kwam vlug naar Zweinstein om dat aan mij te vertellen —"
Minerva Anderling: "O, dus daarom is hij niet vervolgd voor dat gedoe met die brakende toiletten! Dit werpt een heel nieuw licht op ons rechtssysteem!"
Diederik Fanielje: "Je reinste corruptie! In mijn tijd gooide het Ministerie het niet op een akkoordje met kruimeldieven! Nee, meneer, geen sprake van!"
— Omber, Anderling en het portret van Fanielje discusseren over de acties van het Ministerie[src]

Het Ministerie van Toverkunst heeft de indruk gegeven van ofwel onbekwaamheid of kwaadwilligheid. Het Ministerie heeft dan ook verschillende tyrannische wetten zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd. De weinige rechten die menselijke tovenaars hebben, worden geweigerd aan niet-mensen. Zelfs mensen die later onschuldig bleken zijn onderworpen aan de verschrikking van Azkaban, en niet alle beschuldigden krijgen een eerlijk proces, zoals bij Sirius Zwarts het geval was. Moderne regeringen zoude sommige daden van het Ministerie beschouwen als wreed en onmenselijk. Onder leiding van Cornelis Droebel waren de rechtszaken kort en hadden ze geen jury; In plaats daarvan hoorde een Tovenaarsraad iedere zaak, ongeacht de voorafgaande kennis van de zaak, was het onwaarschijnlijk dat er een uitspraak kon worden gedaan en waren advocaten niet toegestaan. Het is waarschijnlijk dat de omstandigheden met de nieuwe administratie zijn verbeterd. Tijdens Hagrid's rechtszaak voor het Comité voor de Vernietiging van Gevaarlijke Wezens was de beul (Walter Vleeschhouwer) al aanwezig voordat er een uitspraak was gedaan. De beslissingen van het comité werden beïnvloed door Lucius Malfidus, die de leden had bedreigt en geïntimideerd.

Fudgeposter

Het grote spandoek van Cornelis Droebel dat in het Atrium hing en het publiek ervan moest verzekeren dat alles goed was

Na de terugkeer van Heer Voldemort weigerde de Minister van die tijd, Cornelis Droebel, te geloven dat de slechte tovenaar terug was, ondanks het harde bewijs. Het Ministerie heeft zelfs een campagne gestart om de geloofwaardigheid van Harry Potter te beschadigen, iets wat werd gevoed door Droebel's angst dat Perkamentus zijn baan wilde. Uiteindelijk werd het Ministerie gedwongen de dreiging te erkennen en te handelen. Droebel werd ontslagen vanwege zijn incompetentie en werd vervangen door Rufus Schobbejak.

Schobbejak werd net zo slecht als Krenck Sr. door zondebokken te creëren en de verkeerde mensen naar Azkaban te sturen, zoals Sjaak Stuurman, om het te laten lijken dat het Ministerie goed werk leverde. Toen hij Harry vroeg om een mascotte te zijn, zodat het publiek hen zou steunen, weigerde Harry omdat hij wist dat het Ministerie nog steeds corrupt was.

Na de val van het Ministerie van Toverkunst was het gehele Ministerie onder Voldemort's controle en onder leiding van een marionetregering geleid door Pius Dikkers. De verschillende wetten die in dit regime werden doorgevoerd omvatten de vervolging en intimidatie van Dreuzelgeborenen en Dreuzels, en propaganda die minderwaardigheid van Dreuzels aanduidden en hoe ze door tovenaars behandeld moesten worden. Echter, na Voldemort's nederlaag en Romeo Wolkenveldt's aanstelling als Minister, werkten Harry, Ron en Hermelien voor het Ministerie en veranderden het door het drastisch minder corrupt te maken.

VerschijningEdit

Zie ook Edit

Referenties Edit

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 Writing by J.K. Rowling: "Ministers for Magic" op Pottermore
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 7 (Het Ministerie van Toverkunst)
 3. Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 5 (Tovertweelings Topfopshop)
 4. De Vertelsels van Baker de Bard - "Knabbeltje Babbeltje en de Schaterende Stronk" - Voetnoten
 5. Writing by J.K. Rowling: "The Magical Congress of the United States of America (MACUSA)" op Pottermore
 6. Harry Potter en de Halfbloed Prins, Hoofdstuk 20 (Heer Voldemorts Verzoek)
 7. 7,0 7,1 Harry Potter en de Vuurbeker, Hoofdstuk 27 (De Terugkeer van Sluipvoet)
 8. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 10 (Loena Leeflang)
 9. Harry Potter en de Halfbloed Prins, Hoofdstuk 1 (De Andere Minister) - Cornelis Droebel zegt dat de tovergemeenschap gedurende veertien dagen om zijn ontslag riep en dat hij drie dagen geleden werd ontslagen. Aangezien het Gevecht op het Departement van Mystificatie plaatsvond in de nacht van 18 juni 1996, is twee weken (14 dagen) daarna 2 juli 1996.
 10. Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, Hoofdstuk 22 (Opnieuw Uilenpost)
 11. 11,0 11,1 Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 8 (De Hoorzitting)
 12. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 26 (Voorzien en Onvoorzien)
 13. Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 14 (Percy en Sluipvoet)
 14. 14,0 14,1 Harry Potter en de Orde van de Feniks, Hoofdstuk 35 (Achter het Donkere Gordijn)
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Harry Potter en de Halfbloed Prins, Hoofdstuk 1 (De Andere Minister)
 16. Harry Potter en de Halfbloed Prins, Hoofdstuk 5 (Veel SLIJMBALLEN en Eén Zeur)
 17. Harry Potter en de Relieken van de Dood: Deel 1
 18. Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 1 (De Heer van het Duister Regeert)
 19. Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 8 (De Bruiloft)
 20. Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 11 (De Omkoop)
 21. 21,0 21,1 Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 12 (Toverkracht is Macht)
 22. Harry Potter en de Relieken van de Dood, Hoofdstuk 13 (De Registratiecommissie van Dreuzeltelgen)
 23. 23,0 23,1 Harry Potter en de Vuurbeker
 24. Harry Potter en de Halfbloed Prins

BronEdit

Deze pagina is een vertaling en (deelse) kopie van de Engelse Harry Potter Wikia