Wikia


Werk in uitvoering!
Let op! Aan dit artikel wordt nog (druk) gewerkt door iemand anders!
Wanneer je toch wil bewerken, kijk dan in de geschiedenis of er niemand bezig is met het artikel.


Амбридж пьёт чай
Dorothea Johanna Omber
Biografische informatie
Geboren 26 augustus, Groot-Brittannië
Bloed status Halfbloed
Titel(s)
  • Madame
  • Secretaris-Generaal
  • Professor
  • Hoog-Inquisiteur
  • Schoolhoofd
Handtekening Dolores Umbridge sig
Fysieke beschrijving
Species Mens
Geslacht Vrouw
Lengte Korter dan 1,50 m
Haar kleur Korte, peper-en-zoutkleurige krullen
Huid Kleur Bleek
Familie informatie
Familie
  • Orford Omber (vader)
  • Ellen Cracknell (moeder)
  • Broer
Magische kenmerken
Stok Berk, drakenhartbloed en 20,3 cm
Patronus Perzische kat
Affiliatie
Beroep
Afdeling Zwadderich
Trouw
"Toen ze het lokaal Verweer tegen de Zwarte Kunsten binnenkwamen, zat professor Omber al achter haar bureau. Ze droeg het pluizige roze vest van de avond tevoren en had weer een zwarte fluwelen strik op haar hoofd. Harry moest opnieuw aan een grote vlieg denken die zo onverstandig was geweest om neer te strijken op de kop van een nog veel grotere pad."
—Een negatieve indruk van Dorothea[src]
Madame Secretaris-Generaal Professor Dorothea Johanna Omber was een halfbloed heks en Ministerie van Toverkunst bureaucraat die als Secretaris-Generaal van de Minister van Toverkunst onder Ministers Cornelis Droebel, Rufus Schobbejak en Pius Dikkers diende.

In 1995 werd zij op bevel van het Ministerie geïnstalleerd als professor Verweer Tegen de Zwarte Kunsten op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus en later als Zweinsteins Hoog-Inquisiteur en schoolhoofd van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, nadat Albus Perkamentus werd ontslagen. In alle drie deze posities op Zweinstein had ze enorme macht over de studenten, professoren en het curriculum, waar ze als een dictatuur over regeerde. Haar tijd op Zweinstein werd gekenmerkt door wreedheid en beledigende straffen tegen studenten en door haar belemmerende en neerbuigende manieren werd ze doorgaans door de meeste studenten en professoren gehaat.

Na haar schorsing van deze extra posities en de val van het Ministerie van Toverkunst kreeg Omber de leiding over de Registratiecommissie van Dreuzeltelgen en vervolgde ze op sadistische wijze vele onschuldige mensen. Na de Tweede Tovenaarsoorlog werd ze veroordeeld tot opsluiting in Azkaban voor haar misdaden tegen Dreuzelgeborenen.

Biografie Edit

Vroegere leven Edit

Dorothea Omber was het eerste kind van een tovenaar genaamd Orford Omber en een Dreuzel Ellen Cracknell. Haar jongere broer was een Snul, maar Dorothea werd geboren als een heks. Onder de invloed van haar vader, verachtte zij haar Dreuzel-moeder en haar Snul-broer en beschouwde ze hen minderwaardig ten opzichte van zichzelf en haar vader. Tegen de tijd dat Dorothea vijftien jaar oud was, keerde Ellen en haar zoon terug naar de Dreuzelwereld, waarna ze nooit meer iets van hen heeft vernomen.

Op een bepaald moment kreeg ze haar toverstok die is gemaakt van berkenhout, een kern van drakenhartbloed en een ongewoon korte lengte van slecht twintig centimeter heeft. Volgens Garrick Olivander selecteren abnormaal korte toverstokken meestal degenen waarvan hun morele karakter te kort schiet, in plaats van dat zij dat fysiek zijn. Omber ging naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, waar ze in Zwadderich werd gesorteerd en haar afdelingshoofd Hildebrand Slakhoorn was. Ze heeft nooit goed met haar afdelingshoofd op kunnen schieten, die haar beschouwde als een "idiote vrouw" en haar niet aardig vond; zelfs medestudent en later collega Severus Sneep had een groot hekel aan haar. Ze kreeg ook nooit een machtspositie (dat wil zeggen Klassenoudste, Hoofdmonitor) tijdens haar studie, waardoor ze zich beroofd voelde en ze heeft het nooit naar haar zin gehad als student van Zweinstein.

Carrière op het Ministerie Edit

Na het verlaten van Zweinstein rees Omber snel op tot invloedrijke posities binnen het Britse Ministerie van Toverkunst. Op zeventienjarige leeftijd, net na het verlaten van Zweinstein, startte zij haar politieke carrière als een stagiair bij de Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik. Voordat zij dertig jaar oud was, werd ze Hoofd van de afdeling als gevolg van haar meedogenloze tactiek en tirannische leiderschap onder haar lieve houding. Dit hielt ook in dat zij het werk van anderen toe eigende als haar eigen werk.

Dolores Umbridge sign

Ze was zeer opportunistisch en machtszuchtig en schaamde zich voor haar vader, die een laaggeplaatste medewerker bij Magisch Onderhoud was, terwijl ze een professionele carrière zocht. Onder haar invloed ging hij vroegtijdig met pension en ze beloofde hem een kleine maandelijkse toeslag in ruil dat hij uit het publieke zicht zou verdwijnen. Vanaf dat moment loog ze over haar familie en beweerde ze dat ze een volbloed was, in plaats van een halfbloed. Ze werd Secretaris-Generaal van de Minister van Toverkunst en kreeg een positie in de Wikenweegschaar.

Elke keer wanneer iemand (meestal collega's die haar niet leuk vonden) vroeg of ze 'gerelateerd was een de Omber die hier de vloeren mocht dweilen', lachte ze op haar vriendelijkst, ontkende dat er enig verband was en beweerde ze dat haar overleden vader een bekend lid van de Wikenweegschaar was. Er gebeurde akelige dingen met mensen die vroegen naar Orford, of iets waarover Dorothea niet wilde praten, en mensen die haar te vriend wilde houden deden alsof ze haar versie van haar afkomst geloofden.

Gedurende haar carrière probeerde Dorothea de affecties van één van haar superieuren te verkrijgen om haar status en veiligheid te bevorderen, zonder enige voorkeur wie deze superieure zou zijn, zolang hij maar een machtige echtgenoot was. Terwijl zij echter haar harde werk en ambititie waardeerde, vonden degenen die haar het best leerden kennen het erg moeilijk om haar aardig te vinden. Het was inderdaad zo dat, wanneer zij een aantal glazen zoete sherry had gedronken, Dorothea geneigd was om zeer onaardige inzichten te roepen, die zelfs anti-Dreuzel aanhangers schokte met enkele van haar suggesties over de behandeling die de niet-magische gemeenschap verdiende. Als zodanig slaagde Dorothea er nooit in om te trouwen.

Omber's haat naar "half-rassen" leidde haar om in 1993 een Anti-Weerwolfwet op te stellen, die voorkwam dat mensen met lycanthrofie een voltijdse baan konden krijgen, waardoor het bijna onmogelijk was voor weerwolven, zoals Remus Lupos, om werk te vinden. Deze handeling maakte het voor Heer Voldemort makkelijker om weerwolven te werven, met het oog op de manier waarop zij door het Ministerie behandeld werden. In 1994 richtte ze ook een campagne op zodat de meermensen gevangen en gelabeld zouden worden, maar dit idee werd geschrapt omdat het te belachelijk was om in werking te laten treden.

Als Secretaris-Generaal van de Minister van Toverkunst in 1995 slaagde Omber erin om haar macht te vergroten door in haar voordeel gebruik te maken van Cornelis Droebel's toenemende paranoia en onzekerheden. Ze gebruikte haar autoriteit ook om Harry Potter te intimideren tijdens een ondervraging voor de Wikenweegschaar. Ze was zeer uitgesproken tegen hem en probeerde zijn bewering dat de enige reden dat hij een Patronusbezwering had opgeroepen door de aanwezigheid van Dementors was, om ver te werpen. Dit deed ze door te zeggen dat de Dementors onder leiding van het Ministerie staan en dat het belachelijk was dat ze zomaar door een Dreuzel buitenwijk dwaalde en een tovenaar tegen kwamen. Ze was er van overtuigd dat Harry gestraft moest worden voor het onbedoeld schenden van de Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen. Vanwege madame Elsdonk's eerlijkheid en een meerderheid van de rechtbank werd Harry onschuldig bevonden. Alleen Droebel, Omber en een half dozijn van de rechtbank stemden voor veroordeling. Harry werd, tot Omber's ongenoegen, vrijgesproken van alle beschuldigingen.

Wat Omber op dat moment niet bekend maakte was dat ze zelf het bevel voor de Dementoraanval op Harry en zijn neef Dirk Duffeling had gegeven, aangezien beide mogelijke uitkomsten in het voordeel van het Ministerie zouden zijn. Harry zou dan aan de kus van de Dementor worden onderworpen of hij was gedwongen een Patronus op te roepen, waardoor ze een excuus zouden hebben om hem te schorsen. Ze beweerde dat een dergelijk bevel onmogelijk was. In juni dat volgende jaar onthulde ze echter aan een kleine groep studenten dat ze het bevel had gegeven en geloofde dat het de meest effectieve manier was om de valse overtuigingen van Voldemort's terugkeer te verzwijgen.

Professor op Zweinstein (1995-1996)Edit

"Het Ministerie van Toverkunst heeft altijd veel belang gehecht aan het onderwijs van jonge heksen en tovenaars...Aan de andere kant is vooruitgang omwille van de vooruitgang onwenselijk, want aan beproefde en aloude tradities hoeft vaak niet gesleuteld te worden...Laten we daarom een nieuw tijdperk betreden, waarin openheid, effectiviteit en verantwoordelijkheid de boventoon voeren, waarin we behouden wat het behouden waard is, vervolmaken wat vervolmaakt moet worden en snoeien als we op praktijken stuiten die verboden zouden moeten worden."
—Omber onderbreekt Albus Perkamentus' toespraak[src]
Umbridge speech

Dorothea Omber onderbreekt Albus Perkamentus tijdens zijn toespraak met haar eigen toespraak

In 1995 werd Omber, op bevel van het Ministerie van Toverkunst, op grond van Onderwijsdecreet Nr. 22 en zonder toestemming van Albus Perkamentus, aangesteld als de nieuwe leraar Verweer Tegen de Zwarte Kunsten op Zweinstein. Haar aanstelling was ter vermindering van het leren van krijgslustige magie en om het Ministerie de mogelijkheid te bieden de activiteiten op Zweinstein te controleren. Bovendien erkende Omber niet van kinderen te houden en dit zelfs door middel van haat uit te drukken, zoals zij ooit aan Harry Potter erkende. Doordat zij nooit machts- en verantwoordelijkheidsposities kreeg toegeschreven, zag Omber deze terugkeer naar de school als een gouden kans om macht te hebben over iedereen die (in haar ogen) niet toegaf aan waar zij recht op had. Tijdens het welkomstfeest aan het begin van het jaar gaf ze een wanhopig saaie toespraak die Hermelien Griffel omschreef als "dat het Ministerie wil ingrijpen op Zweinstein".

Umbridge teaching

Omber geeft haar Verweer Tegen de Zwarte Kunsten klas puur en alleen theorie

Ze gaf les volgens een politiek beperkt en door het Ministerie goedgekeurd curriculum. Dit curriculum heeft geleid tot het strikt alleen leren van de theorie van Verweer Tegen de Zwarte Kunsten, zonder praktische toepassingen. Omber gaf uitsluitend les uit een simplistisch boek: Magische Verdedigingstheorie van Wilbert Lepelaar, die op basis van de hoofdstukken, alleen betrekking had tot onderhandelingen en het kalmeren van situaties dan daadwerkelijk het verdedigen tegen de Zwarte Kunsten. Door alleen les te geven over de fundamentele defensietheorie in tegenstelling tot echte spreuken die haar studenten zouden voorbereiden op de buitenwereld, hoopt zij en het Ministerie de kans te verminderen dat Perkamentus een leger van studenten kon vormen om het Ministerie omver te werpen. Dorothea bleek een ineffectieve lerares te zijn. Ze had dan ook geen lerarenachtergrond en had moeite om de aandacht van de klas erbij te houden. Door deze tekortkomingen gaf ze haar studenten de opdracht om tijdens de les het boek te lezen, weigerde ze de mogelijkheid om vragen te stellen en zat ze simpelweg achter haar bureau de klas te observeren.

B5C13M1

Omber's roze en formele kantoor als professor

De meeste studenten waren bezorgd en hadden het gevoel dat ze weerloos zouden zijn tegen de Zwarte Kunsten, omdat het boek nutteloos was en, hoewel Voldemort misschien dood en verdwenen was, er genoeg andere gevaarlijke dingen in de wereld waren waartegen je jezelf moest verdedigen. Sommige spraken openlijk in de klas, zoals: Hermelien, Ron, Harry, Daan Tomas en Parvati Patil, maar werden onmiddellijk door Omber het zwijgen opgelegd en gestraft. Ze hielt vast aan de overtuiging van het Ministerie dat Voldemort niet was teruggekeerd en dat Harry Potter's beweringen slechts een kwestie van aandacht zoeken was. Toen Harry het Ministerie van Toverkunst haar houding tegensprak, strafte Omber hem door hem na te laten blijven, waarbij hij gedwongen werd de uitdrukking "Ik mag niet liegen" te schrijven met een speciale ganzenveer van Omber; wat de gebruiker ook schreef, schreef het met zijn eigen bloed als inkt en werden de woorden in zijn vlees gesneden, wat uiteindelijk leidde tot permanente littekens. Door haar gebrek aan onderwijsbekwaamheid, duidelijke minachting ten opzichte van de school en haar bewoners en haar onschendbare loyaliteit naar Droebel, werd Omber door een overgrote meerderheid van de studenten en leraren gehaat.

Hoog InquisiteurEdit

SchoolhoofdEdit

Schermutseling in het Verboden BosEdit

SchorsingEdit

Registratiecommissie van DreuzeltelgenEdit

OpsluitingEdit

Na Voldemort's nederlaag en de hervorming van het Ministerie van Toverkunst door Romeo Wolkenveldt werd Omber gearresteerd, berrecht en naar Azkaban gestuurd voor haar misdaden tegen Dreuzelgeborenen. Haar straf was definitief, omdat niet alle Dreuzelgeborenen die ze onterecht naar de gevangenis had gestuurd het hebben overleefd.

UiterlijkEdit

Ze lijkt sprekend op een bleke pad. Omber is nogal gedrongen, met een groot, kwabbig gezicht, even weinig nek als oom Herman en een brede, slappe mond met puntige tanden. Haar ogen zijn groot en rond en puilen een beetje uit en ze heeft enorme wallen. Verder heeft ze korte krullen van peper- en zoutkleurig haar en stompe handen. Aan haar dikke, stompe vingers draagt ze een hoop lelijke oude ringen. Omber heeft een hoog, opgewonden stemmetje en van haar lach gaan je nekharen overeind staan. Het is een meisjesachtige stem die een beetje buiten adem klinkt, en ze heeft een heel irritant kuchje dat ze gebruikt om aandacht te trekken. Haar favoriete kledingstuk is het pluizige roze vest, dat ze ook droeg tijdens haar toespraak op Zweinstein aan het begin van Harry's vijfde jaar. En op haar hoofd draagt ze vaak een fluwelen zwarte strik.

EigenschappenEdit

Professor Omber is helemaal niet geliefd. Ze is erg gemeen en vaak irritant vriendelijk. Haar toverstok is ongewoon kort. Ze vindt het heel belangrijk dat alles wat wordt gedoceerd, eerst is goedgekeurd door het Ministerie van Toverkunst. Ze weigert toe te geven dat Voldemort is teruggekeerd en probeert de leerlingen wijs te maken dat ze absoluut veilig zijn.

Omber is ook degene die de Dementors in de zomervakantie op Harry heeft afgestuurd, en wanneer ze in een machtspositie is en Harry gevangen heeft, is ze zelfs in staat de Cruciatusvloek op hem te gebruiken om hem te dwingen om te zeggen wat ze wil horen.  
Omberreplicawand xl

Omber's toverstok

Umbridge

Omber en haar patronus

PatronusEdit

Omber's Patronus heeft de vorm van een Perzische kat.

LessenEdit

Tijdens haar lessen, vindt professor Omber het absoluut onnodig om praktijk te oefenen. Volgens haar kan het allemaal puur theoretisch en ze kijkt dan ook neer op alle voorgaande leraren van Verweer tegen de Zwarte Kunsten.

Als ze iets vraagt, wil ze ook dat de leerlingen alleen maar antwoorden met "Ja, professor Omber" of "Nee, professor Omber". Ze weigert ook antwoord te geven op vragen als leerlingen geen vinger hebben opgestoken, en kijkt prompt de andere kant uit als ze hier te laat mee zijn.

Ombers veerEdit

Wanneer Harry in zijn vijfde jaar moet nablijven bij professor Omber, moet hij zijn strafregels schrijven met een speciale ganzenveer. Deze is lang, dun en zwart en heeft een ongewoon scherpe punt. Harry moet de woorden "ik mag niet liegen" schrijven, en voelt bij elke letter die hij schrijft een doordringende pijn in zijn rechterhand. De woorden die hij schrijft, worden door deze pen geschreven met zijn eigen bloed en de letters staan in zijn hand gekerfd. De wonden genezen zich echter vanzelf weer, waarna hij ze weer opnieuw moet maken door verder te schrijven.

Hoog-InquisiteurEdit

De Hoog-Inquisiteur heeft de bevoegdheid om medeleraren te inspecteren en te zorgen dat ze naar behoren presteren. De Minister heeft deze functie aangeboden aan professor Omber, naast haar baan als lerares. Het is één van de stappen die het Ministerie neemt om meer invloed te krijgen op Zweinstein in het vijfde boek. Deze laatste functie heeft het Ministerie geformaliseerd door het aannemen van Onderwijsdecreet Nummer 23, dat voorziet in de benoeming van een Hoog-Inquisiteur van Zweinstein. Later weet ze zelfs Perkamentus weg te krijgen en wordt ze tijdelijk Schoolhoofd.

Andere lerarenEdit

De andere leraren op Zweinstein, mogen Professor Omber helemaal niet. Ze begint zichzelf al in een kwaad daglicht te stellen door Professor Perkamentus te onderbreken in zijn toespraak aan het begin van het schooljaar, en haar eigen toespraak te houden. Wanneer ze later in het jaar de overige leraren gaat beoordelen om te kijken wie er van het Ministerie wel en niet mogen blijven, krijgen de andere docenten helemaal een hekel aan haar.

CentaurenEdit

Als Omber wil weten waar het "Wapen" van Perkamentus is, leidt Hermelien haar samen met Harry het Verboden Bos in, tot ze in aanraking komen met de Centauren. Daar maakt ze een geweldige fout door ze Halfmensen te noemen. Daarna vertelt ze hen dat ze in de categorie Wezens vallen die beschikken over "bijna-menselijke intelligentie" en dat maakt ze nog kwader. Als ze spreuken op de Centauren begint af te vuren, wordt ze door hen te grazen genomen.

Medaillon van ZwadderichEdit

Levenius Lorrebos heeft uit het oude huis van Sirius een hoop spullen illegaal verpatst. Wanneer hij hierbij wordt betrapt door Dorothea Omber, valt haar oog op het medaillon dat het Medaillon van Zwadderich blijkt te zijn. Lorrebos geeft haar het medaillon in ruil voor zijn vrijheid.

Na de boekenEdit

Na de dood van Voldemort, wordt Omber gearresteerd, berecht, opgesloten voor criminele activiteiten tegen kinderen van Dreuzels en het vermoorden van Tops (dit is mogelijk door J.K Rowling bevestigd)[bron?].

Dolores UmbridgeEdit

Dolores betekent 'moeder der smarten'. Verder is Dolor het Latijnse woord voor pijn of verdriet. Dat past natuurlijk goed bij haar karakter, omdat ze veel mensen pijn en verdriet heeft gedaan door haar verschijning. Umbridge zou kunnen komen van ‘umbra’ dat in het Latijn ‘schaduw’ of ‘schim (van een dode)’ betekent. Of het donkerste centrale gedeelte in een zonnevlek. In het Engels betekent umbra ook nog ‘door gast meegebrachte ongenode gast’ Prof. Omber kwam als een soort van (ongenode) gast van Droebel naar Zweinstein, waar ze bij de meeste mensen niet erg geliefd was.

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wizardzone


Verweer tegen de Zwarte Kunsten (V.T.Z.K)
TDF-AGTS-P
Professors: Galatea Mijmerzoet · Quirinus Krinkel · Gladianus Smalhart · Remus Lupos · Bartolomeus Krenck Jr. (als Alastor Dolleman) · Dorothea Omber · Severus Sneep ·
Amycus Kragge
Boeken: De Zwarte Kunsten: Een Handboek voor Zelfbescherming · Zwerven met Zombies · Gekuier met Geesten · Vakanties met Vampiers · Tripjes met Trollen ·
Flaneren met Feeksen · Wandelingen met Weerwolven · Een Jaar met de Yeti · Magische Verdedigingstheorie · In het Aangezicht van het Gezichtsloze
V.T.Z.K. op Zweinstein: Klaslokaal 3C · Tijdelijk klaslokaal · Toren · Kantoor van de leraar · berging · Trap · Les Beker · Race Beker · Strijders van Perkamentus
Spreuken die met het vak te maken heeft: Vloek van Druipneus · Glacius · Patronusbezwering · Vloek des Doods · Cruciatusvloek · Imperiusvloek ·
Reducto · Schildspreuk · Non-Verbale Spreuken
Wezens die met het hebben met het vak: Keltische Aardmannetjes · Weerwolven · Vampieren · Zompelaars · Boeman · Roodkopjes · Kappas · Wierlingen
Dooddoeners
Dark Mark
Leider:
Heer Voldemort
Dooddoeners:
Alecto Kragge | Amycus Kragge | Antonin Dolochov | Augustus Ravenwoud | Arduin (I) | Arduin (II) |
Bartolomeus Krenck Jr. | Bellatrix van Detta | Korzel Sr. | Draco Malfidus (overgelopen) | Edwin Roselier | Grafblom | Kwast Sr. |
Igor Karkarov (ovrgelopen) | Jekers | Van Detta Sr. | Lucius Malfidus (overgelopen) | Schoorvoet (I) | Schoorvoet (II) | Noot Sr. | Peter Pippeling (overgelopen) | Rabastan van Detta |
Regulus Zwarts (overgelopen) | Rodolphus van Detta |
Roselier | Zagrijn | Severus Sneep (defected) | Waldemar Bijlhout | Totelaer | Waldemar Bijlhout | Krodde | Jeegers
Dooddoener Bondgenoten:
Vincent Korzel | Golgor | Vincent Korzel | Fenrir Vaalhaar | Narcissa Malfidus (overgelopen) | Quirinus Krinkel | Scabior | Dorothea Omber
Andere betrokkenen:
Dementors | Reuzen (Golgor's controle) | Registratiecommissie van Dreuzeltelgen | Bloedhonden | Weerwolven

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.