Wikia


Evanesce (Harry Potter Trading Card).jpg
Verdwijn Spreuk
Woorden:Evanesco (ev-an-ES-koh)
Type:Transfiguratie
Effect:Laat dingen verdwijnen


Evanesco ook wel Verdwijn spreuk genoemd, is een Transfiguratie Spreuk dat voorwerpen of wezens laat verdwijnen. Deze spreuk word gehouden bij de S.L.I.J.M.B.A.L examen en wordt ook wel één van de moeilijkste Transfiguratie spreuken ooit genoemd. Bekende gebruikers van deze spreuk zijn: Minerva Anderling , Bill Wemel , Severus Sneep en Hermelien Griffel.

VerschijningEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki