Wikia


Gevoelige Handelswaar, Klasse B is een titel voor voorwerpen waarvan het invoeren en exporteren gevaarlijk is en onderhevig aan strenge beperkingen. De producten waarvan het tot nu toe bekend is dat ze tot deze categorie behoren, zijn:

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie van Wizardzone

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki