Wikia


Specialis Revelio
Woorden:Specialis Revelio (speh-Zie-AH-LIS reh-VEL-ee-oh)
Type:Spreuk
Effect:Onthult alles wat verborgen is


Specialis Revelio is een spreuk die wordt gebruikt als aanduiding van de ingrediënten van de doelgroep toverdranken of de bezweringen op een doelobject. De bezweringsformule is Specialis Revelio.

Bekende toepassingenEdit

Deze spreuk wordt door Hermelien gebruikt als ze controleert of het boek van De Halfbloed Prins veilig is.

VerschijningEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki