Wikia


Katja rees onmiddelijk in de lucht omhoog, niet komisch bengelend aan een enkel, maar gracieus en met uitgestrekte armen, alsof ze op het punt stond om te gaan vliegen. Toch was er iets raars aan, iets griezeligs... haar haar zwiepte om haar hoofd in de felle wind, maar haar ogen waren gesloten en haar gezicht was volkomen uitdrukkingsloos.

Toen ze zo'n twee meter boven de grond was, slaakte Katja plotseling een snerpende gil. Haar ogen gingen abrupt open en het was duidelijk dat wat ze zag, of voelde, haar ondraaglijke pijn bezorgde. Ze gilde en gilde; Lia begon ook te gillen, greep Katja bij haar enkels en probeerde haar omlaag te trekken. Harry, Ron en Hermelien renden naar haar toe om te helpen, maar net toen ze Katja's benen grepen viel ze boven op hen. Harry en Ron wisten haar op te vangen, maar ze kronkelde zo vreselijk dat ze haar nauwelijks konden vasthouden. Ze legden haar op de grond, waar ze krampachtig spartele en krijste. Ze scheen de anderen niet te herkennen.

Harry gaat hulp halen en stuit op Hagrid, die Katja in zijn armen neemt en snel meeneemt naar het kasteel. Lia vertelt later dat Katja dat pakje bij zich had, toen ze in de Drie Bezemstelen terug kwam van de wc. Ze zei dat het een verrassing was voor iemand op Zweinstein en dat zij het moest geven. Later blijkt dat het pakje afkomstig was van Draco Malfidus en was bedoeld voor Perkamentus.

BronEdit

Deze pagina is een (deelse) kopie van [http://www.wizardzone.nl Wizardzone.nl/ipb/index.php Wizardzone

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki